Ang pagdating ng mga kastila sa pilipinas updating your union membership mailing list

Posted by / 25-Jan-2016 04:07

Ang pagdating ng mga kastila sa pilipinas

Ang ginawa ng mga Kastila ay ipinagsama nila ang mga paniniwala ng mga Pilipino, idinikit ang mga hawig na kultura, para maintindihan nila ang Kristiyanismo.Katulad ng mga rosaryo sa mga anting-anting, sapagkat ang rosaryo ay isang banal na bagay, ikinonekta ito bilang isang posibleng panangga sa mga demonyo sapagkat espesyal ito. w=200" class="size-full wp-image-98 " alt="Nuno sa Punso" src="https://mundongmitolohiya.files.wordpress.com/2013/09/nuno1.jpg?Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel López de Legazpi noong 1565, at marami pang mga paninirahan ang itinatag pa-Hilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyalista ang Look ng Maynila sa pulo ng Luzon.

Nagkaroon ng bagong panlasa at interes ang mga Europeo sa pamumuhay at mga karangyaan ng mga nakadigmang taga- Silangan.

Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.

Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.

Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.

Pagkaraang ipakilala nina Raha Kolambu at Raha Siagu si Magellan kay Raha Humabon ng Cebu.

ang pagdating ng mga kastila sa pilipinas-63ang pagdating ng mga kastila sa pilipinas-16ang pagdating ng mga kastila sa pilipinas-60

Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.

One thought on “ang pagdating ng mga kastila sa pilipinas”